round_t_1

ISED с партнерами провели круглый стол в America House Kyiv 08.06.2017

👁 634

Институт Социального и Экономического Развития (ISED), совместно с Международной Культурно — Образовательной ассоциацией  (ICEA, США), Mеждународной образовательной консалтинговой компанией (Vistas Canada Edu, Канада) и Украино-Американской ассоциацией работников высшей школы (UAACE) провели 08.06.2017 в America House Kyiv Круглый стол на тему: «Украинские образовательные трансформации в глобальном контексте: инициативы «снизу».

Особая благодарность сотрудникам America House Kyiv Алине Комисар, Марьяне Гулевич, Анне Зевако и Александру Шлеенкову за оказанное внимание, всестороннюю поддержкуи высокий профессионализм!

Участники Буковельской Весенней Школы (BASS — 2017) “Мастерская Постиндустриального Образования” и Круглого стола, которые объединили представителей образовательной сферы и бизнеса с Украины, Северной Америки и Европы, как результат совместного обучения на основе инновационных моделей, обмена идеями, дискусий и дебатов, провозглашают следующий Манифест:

«Світ переживає перехід до постіндустріальної епохи, де ринкова і суспільна цінність створюється на основі унікальних ідей, високорівневих досліджень, творчого самовираження, демократичної співпраці і навчання протягом життя. В цьому контексті, та з огляду на геополітичні та соціально-економічні процеси, Україна підійшла до точки життєво важливого ціннісного вибору, від якого залежить траєкторія і якість її майбутнього розвитку.
Ми бачимо місію освіти як локомотива культурно-ціннісних та інституціональних змін. Для подолання загрози нагромаджуваного відставання, освіта України не може дозволити собі дотримуватися традиційної для неї наздоганяючої стратегії. Натомість, вона має зробити якісний прорив, активно впроваджуючі найновіші здобутки світової науки і практики у сфері постіндустріального навчання, за наступними напрямами:
— технологічним, який полягає у застосуванні високотехнологічних форм навчання і підвищенні цифрових компетенцій
— колаборативним – який базується на соціально-конструктивістському підході та відкритому обміні думками між всіма учасниками навчального процесу
— автентичним – який передбачає застосування проблемно-орієнтованого підходу і активних досліджень для вирішення контекстних завдань, актуальних для самих студентів та громад
— глобалізованим — який базується на міжнародному залученні, партнерствах, крос-культурній обізнаності та мультилінгвальності
— демократизуючим – який зменшує прояви ієрахічних відносин, сприяє самовираженню, лідерству, відповідальності і критичному мисленню.

Ми закликаємо освітянське і студентське товариство всіляко залучатися до впровадження моделі постіндустріального навчання в Україні – через власні ініціативи та міжнародні партнерства, не очікуючи директив і формалізації.

Ми віримо, що атмосфера складних соціально-економічних викликів у поєднанні з лідерством, колаборативністю, гідністю і талантом може створити потужний імпульс для проривних інновацій задля входження України до сім’ї конкурентоспроможних, соціально стабільних країн, які динамічно розвиваються на основі високих технологій, демократичних інститутів та гуманістичних цінностей».

(Автор текста Манифеста О.Михайленко. поддержано всеми учасниками обеих форумов).

Image may contain: 2 people, people sitting and indoor

Image may contain: 3 people, people smiling, people standing

Image may contain: 3 people, people sitting and indoor

Image may contain: 3 people, people sitting and indoor

Image may contain: 1 person

Оставьте ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

👁 634